Hur viktiga är betygen?

Spöken som flyger
Författare: 
Hanna-Karin Grensman

Jag har inget körkort men jag kan köra bil. Samtidigt så finns det många som har körkort men som verkligen inte kan köra bil. Kompetensen avgörs alltså inte av en körkortet - lika lite som höga eller låga betyg i skolan säger något om vad du kan eller vad du kan använda i ditt dagliga arbete. Betyget säger heller inget om potential, intelligens eller fallenhet för ett specifikt område. De tar heller ingen hänsyn till personliga omständigheter som underlättat eller försvårat prestation, och de visar inte på hur mycket någon har ansträngt sig.

Jag undervisar periodvis på Yrkeshögskolan och alla mina elever kan få VG (högsta betyget). Däremot är det inte alla som får VG. Men de som får det är knappast bättre än de som enbart får G. Jag tvingas ibland ge G, eller till och med IG till personer som jag bedömer som kompetenta men som av olika skäl inte kunnat eller önskat visa det vid de examinerande momenten. De kanske har haft andra, viktigare saker att fokusera på just under min kurs, som personliga problem eller så har de fått ett arbete som de vill proritera. Men detta syns som sagt inte i betygen. Jag tvingas också ge VG till en del elever som för all del förtjänar det utifrån betygskriterierna och så vidare - men som har en attityd eller personlighet som gör att de kommer att få mycket svårt att fungera på en arbetsplats eller där de inte kommer att fungera inom sitt blivande yrke.

Men det är som det ska vara. Jag ska bedöma den faktiska kompetensen och inget annat. Jag ska kunna försvara mitt betygssättande både för mina uppdragsgivare och för mina elever. Det ska absolut inte baseras på mer lösa personliga värderingar.

Eftersom betygen har en sådan överskattad betydelse i vårt samhälle har det tyvärr resulterat i att många elever har svårt att acceptera detta. Det är inte ovanligt att ett betyg ifrågasätts för att de har haft för mycket att göra, att jag inte har tagit hänsyn till den ansträngning som ligger bakom eller att jag brutit deras förtroende eftersom jag har gett dem ett dåligt betyg vilket tolkas som att min goda relation till dem enbart varit en akt. Men betygen är inget av detta. Betygen är, som sagt, bara en ögonblickbild av den kompetensnivå som eleven kunde visa upp vid ett specifikt tillfälle.

Betygens styrka däremot är att de påvisar för eleven vilken kunskapsnivå som de har uppnått – som dock måste tolkas eftersom eleven kan ha information som inte läraren har eller få ta hänsyn till – t.ex. yttre faktorer. Det är också bra för mig som lärare eftersom det ger mig tid till eftertanke och att få en mer nyanserad bild av mina studenter.

Vi har alltså en betygsstress - en stress som egentligen är helt onödig – för du kommer ju inte att bli vald bara för att du har de bästa betygen – i alla fall inte om rekryteraren är någorlunda seriös – utan långt viktigare är att du verkligen vill ha arbetet och att du kan påvisa faktiskt kompetens. Vi har en absurt överdriven tilltro till papper. Så överdriven att när vi söker arbete så anger vi att vi kan franska (fast vi inte studerat det sedan gymnasiet) men inte vågar skriva att vi kan tyska – för även om vi arbetat med tyskar, i tyskland på tyska så har vi ju inte papper på det…

Photo: Chiandra4u

Aktuellt just nu

Kvinna sträcker på armarna och känner sig fri
Det kom ett mejl som gjorde oss, Hanna-Karin och Eleonor, så himla stolta o...